Gården

    Bygningsmassen består av tre bygg A, B og C.

    Bygg A har to oppganger: 20 og 22. Her er også garasjeport og nedkjøring til felles garasje.

    Bygg B har to oppganger og noen enkelt seksjoner: 24 – 34 og 36.

    Bygg C har to oppganger: 38 og 40.

    Alle oppgangene har heis og trappeløp.

    Alle oppgangene har felles takterrasse med direkte utgang fra øverste etg i oppgangen.

    Det er oppmerket reservert parkering for vaktmester/renholder v. oppgang 34.

    Alle leilighetene har egne balanserte ventilasjon aggregater og egne v. vann beredere. 

    Beboerne er ansvarlige for stell/service av disse enhetene.

Brann

Det er brannpanel i inngangsområdet i hver oppgang, samt brannsentral i tavlerommet I bodgangen til oppgang 38 på garasjeplan.

    Oppgangene, garasje og næringsareal er sprinklet. Styringen er plassert i teknisk rom ved bodgangen til oppgang 36.

    Brannsentralen er koplet opp til brannvesenet. Fra utløst alarm går det 7 min før brannvesenet  varsles. Før det er gått 7 min kan alarmen oppheves og man kan sørge for å slukke eller fjerne det som utløste alarmen. Hvis alarmen ikke er opphevet i løpet av 7 min. blir brannvesenet varslet og man skal da ikke stoppe/ resette alarmen, men overlate dette til brannvesenet.

Det er røykluker på toppen av alle oppgangene. De aktiveres via et panel ved inngangsdørene. De får strøm fra øverste tavlerommet i oppgangen.

Vann

Hovedstoppekran er plassert i teknisk rom i bodgangen til oppgang 36 på garasjeplan.

Det er også stoppekraner for hver enkelt oppgang og disse er plassert i taket på bodgangene. For oppgang 20 er kranene plassert i bodgangen for oppgang 22.

Ventilasjon

Hver oppgang har et aggregat for lufta i trappeløpet og felle arealer. Dette er plassert i øverste etg, og har strømforsyning fra tavlerommet i etg under.

Garasjeanlegget og bodgangen har eget stort aggregat. Dette er plassert i eget rom Innerst i bodgangen til oppgang 38.

Elektrisk

 I hver etg oppgangene er det plassert et skap med El-tavle.

Hovedtavla er plassert innerst i bodgangen til oppgang 38.

Heiser

Det er seks heiser.

Heisene er levert av Star Lift. De har også service av dem. Service tlf 90122111.

Garasje og port

Det er felles garasje med adkomst fra hver oppgang og innkjøring via garasjeport i hus. 

Porten er levert av Hørmann, service tlf 09920.

Vaktmester bod

Vaktmester boden ervplassert i bodgangen til oppgang 38. Første dør til høyre.

Varmeanlegg

Varmesentral er plassert i teknisk rom på garasjeplan i bodgangen fra oppgang 36.

Her er også fjernvarmen plassert.