Med vår gartner er ditt grøntanlegg i trygge hender. Vår faglærte gartner Harald Riise har over 20 år i faget. Han påtar seg prosjektering og utforming av grøntanlegg, og utfører alle typer beskjæringer av hekker, prydbusker, frukttrær og annen vegetasjon.

Noen kunder ønsker råd og veiledning for utbedring og utvikling av sine grøntanlegg.
Vår gartner er meget dyktig i sitt felt, noe vi er veldig stolte av.