Vi har utført vasking og tørrfeiing av garasjer gjennom 10 år, og har med det opparbeidet en solid erfaring. Vi vasker og feier små og store areal med alle typer underlag. Noen kunder ønsker vask/feiing én gang i året, mens andre så ofte som hver måned.
Vi utfører også oppdrag for entreprenører i forbindelse med ferdigstillelse av nybygg.